BETÓNOVÉ DEBNIACE (ŠÁLOVACIE) TVÁRNICE

Šalovacie debniace tvárnice sa najviac využívajú pri murovaných konštrukciách, ako základy múrov na betónové ploty a iné.

Betónové tvárnice majú skvelé úžitkové vlastnosti. Nakupujte ich v prvotriednej kvalite a za výhodné ceny od firmy Stavdiel Sokolovce.

Debniace tvárnice cena a rozmery

šalovacie tvárnice S 40
Debniace tvárnice betónové cenník
Základný šalovací diel S 40
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)cm40 x 23 x 50
Spotrebaks / m28,7
V paleteks20
Hmotnosť (radová / rohová)kg27 / 36
CenaEUR1,63
Množstvo betónu do 1 tvárnicedm334,4
šalovacie tvárnice S 30
Betónové debniace tvárnice cena
Základný šalovací diel S 30
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)cm30 x 23 x 50
Spotrebaks / m28,7
V paleteks30
Hmotnosť (radová / rohová)kg23 / 30
CenaEUR1,48
Množstvo betónu do 1 tvárnicedm324,3
šalovacie tvárnice S 20
Základné šalovacie tvárnice cenník
Základný šalovací diel S 20
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)cm20 x 23 x 50
Spotrebaks / m28,7
V paleteks40
Hmotnosť (radová / rohová)kg20 / 24
CenaEUR1,29
Množstvo betónu do 1 tvárnicedm314,2
šalovacie tvárnice S 15
Betónové tvárnice cenník - diel S 20
Základný šalovací diel S 15
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)cm15 x 23 x 50
Spotrebaks / m28,7
V paleteks48
Hmotnosť (radová / rohová)kg19 / 21
CenaEUR1,14
Množstvo betónu do 1 tvárnicedm39,1
Betónové stĺpiky cenník
Stĺpik ST 25
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)cm25 x 23 x 25
Spotrebaks / m2-
V paleteks60
Hmotnosť (radová / rohová)kg18 / -
CenaEUR1,25

Betónové tvárnice pre stratené debnenie sú určené na stavbu základov.

Profil tvárnic je prispôsobený pre vkladanie vodorovnej výstuže a tvar bočníc prvkov vytvára zámok, ktorý urýchľuje samotnú realizáciu a zjednodušuje jej prácnosť. Pri použití tvárnic Stavdiel - šalovacie tvárnice ako murovacích prvkov sa debniace tvárnice vždy dopĺňajú finálnou povrchovou úpravou (omietka, obklad, zatepľovací obklad, náter a pod.)

Betónové tvárnice použitie:

Betónové debniace tvárnice sú určené pre nevystužené aj vystužené nosné, nenosné obvodové steny podzemných častí objektov. Možno ich využiť aj pre vybudovanie základu pod plotné konštrukcie. Vnútorná dutina tvárnice sa zalieva betónovou zmesou.

 • duté prefabrikáty z betónu, ktoré majú funkciu strateného debnenia pre výplňový betón.
 • používajú sa ako stratené debnenie pre vytvorenie monolitických betónových, prípadne železobetónových nosných i nenosných objektov - základy rodinných domov, chát, garáží, oporné steny, okrasné steny, betónové ploty, žumpy, šachty atď.
 • Debniace tvárnice betónové sa používajú ako murovací materiál pre zvislé nosné konštrukcie suterénneho muriva či základov, na vytváranie stien bazénov, oporných stien, soklov a iných terénnych úprav.

Debniace tvárnice umožňujú betonáž bez použitia klasického debnenia, čím značne znižujú stavebné náklady. Všetky typy debnenia majú tzv. zámok, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvarovky do seba jednoducho vzájomne zapadajú.

Betónové výrobky sa ukladajú v rade za sebou, zalejú sa betónom, prípadne vystužia armatúrou (do drážok na to určených).

Betónové tvárnice sa dodávajú voľne ložené alebo paletované na europaletách.

Betónové tvárnice na suché murovanie

Tento systém vám umožní stavbu plotov, oporných múrov  a to tvárnicami kladenými na sucho, vybavenými už zrazenými hranami, ktoré verne dodávajú stavbe vzhľad škárovaného muriva.

Takéto stratené debnenie využívame pri stavbe nosných stien, oporných múrov, pivníc alebo šácht a to bez použitia šalovania.

Plotové tvárnice - plotovky 

Plotové tvárnice - sú určené na stavbu plotov. Betónové tvárnice na ploty sú úsporné - nie je potrebné veľké množstvo betónovej zálievky. Pokladajú sa ručne dnom nahor. Plotovky sú paletované. 

Hľadáte kvalitné stratené debnenie? Prezrite si informácie a cenník strateného debnenia. Dutinové murovacie tvárnice pre jednoduchú realizáciu.

Stratené debnenie je moderný a rýchly spôsob ako vyriešiť základy Vášho domu.

Stratené debnenie

V dnešnej dobe sa stáva stratené debnenie nepostrádateľným pomocníkom pri stavbe základových pásov u všetkých možných typov stavieb. Použitím strateného debnenia odpadá náročné stavanie dreveného debnenia, ktoré zaberie veľa času a nemalé finančné prostriedky. Po betonáži tiež odpadá pracné oddebňovanie.

Betónové tvárnice na ploty

Plotové tvárnice sú na svoju vysokú pevnosť, mrazuvzdornosť a trvanlivosť vhodné najmä na ploty, deliace steny, protihlukové zábrany, oporné múry a okrasné múriky alebo podmurovky.

Betónové tvárnice na plot ponúkajú výborné riešenie plotov a oporných múrikov za skvelú cenu. Tvárnice sú zhotovené na báze debniacích tvárnic.

Betónové ploty postavené z betónových tvárnic sa používajä hlavne na oddelenie a ohraničenie pozemku. Môžu slúžiť ako protihluková bariéra alebo ako betónová stena oddeľujúca súkromie dvoch susedných pozemkov. Betónové oplotenie plní aj funkciu bezpečnostnú. Betónové tvárnice zaručujú odolnosť proti prevaleniu.

Tvárnice do základov

 • Najčastejšie je stratené debnenie používané pre tieto stavebné časti:
 • stavba základov
 • stavba nosných stien pivníc a suterénov
 • stavba základov pre ploty
 • stavba oporných stien
 • realizácia nádrží
 • stavba stĺpov a pilierov

Výhody a vlastnosti konštrukčného systému suchého murovania: 

 • jednoduchý a efektívny postup výstavby
 • variabilný spôsob úpravy vnútorných a vonkajších povrchov
 • ekonomický a bezúdržbová prevádzka po celú dobu životnosti muriva
 • dlhá životnosť, minimálne opotrebenie povrchov muriva
 • hodí sa pre akúkoľvek stavbu vrátane výstavby oplotenia

Tento stavebný systém predstavuje komplexný systém murovania, ktorý možno aplikovať prakticky u všetkých typov stavieb.

Realizačné možnosti sú skutočne neobmedzené. Tento stavebný systém je určený pre stavby murovaných plotov a plotových múrov, rodinných domov a nízkopodlažných obytných budov. Ďalej pre stavby priemyselných, poľnohospodárskych a skladových hál, pre stavby jednotlivých i radových garáží atď.

Použitie

 • Debniace tvárnice sa využívajú na stratené debnenie, nosné murivo, nadmurovanie základových pásov,
 • Šalovacie tvárnice, oporné múry,
 • Plotové tvárnice, záhradné kaskády, záveterné múriky, pergoly.